Spring naar hoofd-inhoud

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders. Deze groep ouders houdt zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. De ouderraad bereidt feesten en sportactiviteiten voor of zij helpt bij de uitvoering ervan. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met de leerkrachten. De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: mevr. N. Zegers
Secretaresse: bij toerbeurt
Penningmeester: mevr. S. van Minnen (juf Sharon)
Leden: mevr. L. de Putter
  mevr. L. Geelhoedt
  mevr. M. de Gijsel
  mevr. D. de Meijer
  mevr. A. Lijbaart
  mevr. K. Verwulst
  mevr. R. Gelderland
  mevr. J. Gravemaker (juf Judith)