Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken, mee praten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten een aantal ouders, die driejaarlijks worden gekozen. Ook enkele teamleden maken deel uit van de M.R.. De raad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de vakantieregeling, de besteding van de ouderbijdrage, de inzet van het personeel, het overblijven en de schoolgids. De grootte van de M.R. is afhankelijk van het aantal leerlingen op school, voor onze school zijn  dit 4 leden en een adviseur. Twee leden worden door de ouders vanuit de ouders gekozen en twee leden worden door het personeel vanuit het personeel gekozen. De medezeggenschapsraad is volgt samengesteld:

 

Voorzitter: Mevr. P. Vervaet (juf Petra)
Secretaris: Dhr. A. de Putter
Lid: Mevr. J. Frusch (juf Jessica)
Plaatsvervangend voorzitter: Dhr. D. Mullaert