Spring naar hoofd-inhoud

De school

Op onze school zitten ongeveer 100 kinderen. De kinderen zijn verdeeld over 5 groepen. Op onze school werkt ieder kind voor de vakken lezen, taal, spelling en rekenen op zijn eigen niveau, met natuurlijk wel minimum eisen. We werken in groep 4 t/m 8 op chromebooks met snappet voor taal en spelling. Dit is een programma waarbij de verwerking van de geleerde stof gemaakt wordt voor een aantal vakken. De opdrachten worden direct nagekeken en het niveau wordt aangepast naar het niveau van de leerling.