Spring naar hoofd-inhoud

De ouderbijdrage

De vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds is € 20,- per kind. De bijdrage voor het schoolfonds is voor evenementen en uitgaven voor de school welke niet door de gemeente worden betaald. Men kan hierbij denken aan 5 december, het kerstfeest, voorleesontbijt, e.d. Leerlingen, die na januari op school komen, betalen de helft.