Spring naar hoofd-inhoud

Klachtenregeling

Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school, die past bij het kind en bij 
uw gezin. U heeft toen voor onze school gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een goede keus vindt en dat 
uw kind een fijne tijd bij ons doormaakt.
U bouwt meestal goede contacten op met de leerkrachten en de directie van de school. Deze contacten gebruikt 
u ook, als u vragen of opmerkingen heeft over de gang van zaken binnen de groep of binnen de school. Ook 
indien er sprake is van een verschil van mening leiden de contacten er meestal toe dat er snel een oplossing 
gezocht en gevonden wordt. Goede communicatie is hierin het sleutelwoord. 
Toch kan het voorkomen dat bij een bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is. Daarvoor hebben we een 
klachtenprocedure opgesteld. 

Wanneer u een klacht of bezwaar heeft bespreek dit dan altijd eerste leerkracht. Komt u daar niet uit, bespreek 
de klacht of het bezwaar dan met de directeur van de school of de vertrouwenspersoon op onze school. Onze 
school heeft een vertrouwenspersoon.
Op onze school is dat: Sharon van Minnen. (op school aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag)
Zowel ouders als kinderen kunnen bij haar terecht voor vertrouwelijke gesprekken bij conflicten. De vertrouwenspersoon kan worden aangesproken op 
school op maandag, dinsdag  of vrijdag of kan via email worden bereikt sharonvanminnen@ogperspecto.nl 

Het bestuur van de onderwijsgroep geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid om bij conflicten een externe vertrouwenspersoon in te schakelen.
De externe vertrouwenspersonen voor ouders en/of verzorgers zijn:
Chiara Middelhuis (06-30994769) c.middelhuis@mwago.nl 
Annette de Wit (06-51175227) a.dewit@mwago.nl
Meer informatie over deze organisatie kunt u nalezen op de website www.mwago.nl Het algemene e-mailadres 
is: mail@mwago.nl

Er kan ook telefonisch een afspraak gemaakt worden via het secretariaat van de onderwijsgroep, tel. 0114 
347880.