Spring naar hoofd-inhoud

Zorg

Wij vinden het erg belangrijk dat de school de ontwikkeling van de kinderen volgt en stimuleert. Hierbij staat voorop dat wij zoveel mogelijk maatwerk leveren. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat kinderen in de kleutergroep gaan lezen als ze er aan toe zijn. Dit gebeurt als het kind het wil, begeleid door een leerkracht, die dit observeert en stimuleert. We trachten het creatieve denkvermogen van de leerlingen te ontwikkelen door het stellen van open vragen en door de kinderen te confronteren met elkaars denkvermogen. We vinden het belangrijk dat een leerling leert vertrouwen op zijn manier van denken.

Computers zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij, dus ook niet uit de school. Op 't Geuzennest wordt gebruik gemaakt van chromebooks, digiborden en I-Pad’s. U treft op onze school niet alleen computer ondersteunend onderwijs aan, maar onze leerlingen leren bijvoorbeeld ook omgaan met een tekstverwerkingsprogramma en wordt de computer ingezet om extra herhaling en/ of verdieping aan te bieden. Verder leren de leerlingen omgaan met het Officepakket, e-mail en internet.

Tijdens de hele schoolloopbaan volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling. Wanneer een kind opvalt, door mindere of juist door betere resultaten, dan  bekijken wij, samen met onze IB-er, welke hulp op maat wij kunnen bieden, zodat het kind met plezier naar school kan blijven gaan. We stellen daarvoor een plan op waarin we beschrijven hoe we het probleem aan gaan pakken. Dit kan betekenen dat het kind extra ondersteuning krijgt en of dat het kind met andere materialen in de klas gaat werken. Deze veranderingen spreken we altijd met u door. De wijze waarop het welbevinden en de vorderingen van de leerlingen besproken worden met de ouders.